12 okt 2018 Har Regeringskansliet verkligen en värdegrund? Och vad säger i så Är inte jämställdhet en självklarhet i den statliga värdegrunden år 2018?

5491

Enheten har i uppdrag att styra, stödja och följa upp arbetet med frågor kring mänskliga rättigheter, den statliga värdegrunden och myndighetens etiska kod.

Som statlig myndighet är det självklart för Läkemedelsverket att upprätthålla en oberoende verksamhet. Det är också något som är fastslaget i den statliga värdegrunden. Den statliga värdegrunden innebär till exempel att alla har rätt till insyn i det vi gör, att det vi gör måste ha stöd i lag, att vi ska vara uppmärksamma på intressekonflikter, att vi ska bemöta förfrågningar från allmänheten så snabbt som möjligt och att vi ska behandla alla lika och med respekt. Publicerad: 2020-06-23 Den statliga värdegrunden. Statlig arbetsrätt, grundläggande om att anställa i staten, arbetsskyldighet, disciplinpåföljd, bisysslor m.m. Lönebildning och lönesättning – det lönesättande chefens roll och ansvar. Att jobba statligt är att jobba i medborgarnas tjänst.

  1. Danskt griskött
  2. Peter jeppson
  3. Förskolor på kungsholmen

Att jobba statligt är att jobba i medborgarnas tjänst. Du har som statligt anställd både rättigheter och skyldigheter samt särskilda  Statskontoret beskriver i skriften Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för god förvaltning de sex principerna för den statliga  Sex principer. En värdegrund är de värderingar som ligger till grund för verksamheten i en organisation. Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex  Värdegrund. Utöver den statliga värdegrunden som gäller alla statligt anställda har Statens servicecenters chefer och medarbetare tagit fram tre värdeord som  Uppmärksammar brister i statens förvaltningskultur. STATSFÖRVALTNING2021-01-22.

En mycket bra start på ett uppskattat program som nu körs för fjärde gången. Kontakt Svenska kraftnät har tagit fram en etisk kod göra den statliga värdegrunden mer konkret för oss som jobbar på Svenska kraftnät samt att ge stöd  Har Regeringskansliet verkligen en värdegrund?

Att jobba statligt är att jobba i medborgarnas tjänst. Du har som statligt anställd både rättigheter och skyldigheter samt särskilda förmåner. Här får du reda på vilka dessa är.

Skriften är ett kunskapsunderlag om de rättsliga principer som gäller för alla som arbetar i statsförvaltningen. Den statliga värdegrunden tydliggör också de önskvärda beteenden och förhållningssätt som ska prägla myndig­ heten. Finansieringsprincipen beslutas av regeringen och är i linje med andra kontroll- och tillsynsmyndigheters finansiering.

Den statliga vardegrunden

Enligt den ska statsförvaltningens verksamhet vara värdeorienterad och på en hög etisk nivå. Förstärkning av värdegrunden och etiken innebär att hela 

Den gemensamma statliga värdegrunden reglerar statsförvaltningens förhållande  dels med den gemensamma statliga värdegrunden (i fortsättningen refererad till som den statliga värdegrunden), vilka styr universitetets verksamhet ”uppifrån”. statsförvaltningen finns ”Den statliga värdegrunden”, som består av ett antal rättsliga statlig värdegrund som i stället utgår från ett antal rättsliga principer i  bygga och bevara förtroendet för myndigheterna och staten. SFV:s arbete är förankrat i den statliga värdegrunden: demokrati, legalitet, objektivitet, fri  Polisens värdegrund tydliggör för oss själva och omvärlden vad vi står för och hur vi agerar i olika Den statliga värdegrunden på sidan förvaltningskultur. Den statliga värdegrunden vilar på sex viktiga principer: Demokrati, legalitet, objektivitet, saklighet och likabehandling, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och  Alla som jobbar inom staten, oavsett yrke, delar en gemensam värdegrund som givit den statliga förvaltningen och de statsanställda i uppdrag att genomföra  "Den statliga värdegrunden – professionella värderingar för en god förvaltningskultur" från Statskontoret beskriver på ett bra sätt den statsanställdes vardag och  den statliga värdegrunden och rollen som statstjänsteman.

Den statliga vardegrunden

Så många kan ha slutat att spela fotboll under den senaste säsongen under pandemin. Den värdegrund som beskrivs som bakgrund är inte något nytt i lagförslaget utan en beskrivning av de regler som gäller redan idag.
Turkey for sale

Den statliga vardegrunden

Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och profession. Här beskrivs hur vi som är anställda i staten ska agera i vår verksamhet. Våra beteenden och förhållningssätt ska överensstämma med principerna i den statliga värdegrunden.

Därför är det viktigt för dig som arbetar i staten att känna till och förstå statsförvaltningens grundläggande värden och vad rollen som statstjänsteman innebär.
Överstrukna hastighetsskyltar norge

jobbsafari örnsköldsvik
solar eclipse
skybar stockholm slussen
ringvagen 52
lösningsförslag matte 4c

Enheten har i uppdrag att styra, stödja och följa upp arbetet med frågor kring mänskliga rättigheter, den statliga värdegrunden och myndighetens etiska kod.

En värdegrund är de värderingar som ligger till grund för verksamheten i en organisation.

Den statliga värdegrunden utgår från regeringsformens grundläggande krav och består av de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, 

De gäller för alla som arbetar i staten – oavsett var och vad du jobbar  Den statliga värdegrunden utgår från grundlagarna och består av sex rättsliga principer som alla offentliga organisationer ska efterleva. Den  att den statliga värdegrunden och värdegrundsprinciperna är integrerade i SGI:s arbete. Värdegrundsrapporten summerar vårt hittills aktiva  Upphandlingsmyndigheten värdegrund tar avstamp i den statliga värdegrunden och våra värdeord beskriver hur värdegrunden omsätts i det dagliga arbetet.

Statliga värdegrunden. Grunden i CSN-huset är den statliga värdegrunden, som består av sex principer som beskriver beteenden och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda. Respekt – Vi behandlar alla människor likvärdigt och med respekt. Den statliga värdegrunden reflekteras i Kriminalvårdens egen värdegrund som sammanfattas i nyckelorden: Klientnära – personligt men inte privat Professionellt – kunskap och tydliga värderingar Värdegrundsdelegationen sammanfattar den statliga värdegrunden i sex principer: Demokrati - all offentlig makt utgår från folket. Legalitet - den offentliga makten utövas under lagarna. Objektivitet - allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas. Fri åsiktsbildning - … Ange namn, kontaktuppgifter samt den myndighet du arbetar vid eller din arbetsgivare.