Under de senaste dryga femtio åren har jämställdheten gjort stora framsteg i det svenska samhället. Från slutet av 1960-talet och in på 1980-talet genomfördes flera politiska reformer i Sverige, såsom särbeskattning, införande och utbyggnad av daghem och föräldraförsäkring, vilka bidrog till att kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden.

420

Här hittar du statistik om företagande, turism och regional utveckling. Statistik som är viktig för Sveriges konkurrenskraft.

Guide som stöd i arbetet Det finns en guide som hjälper dig och dina kolleger att arbeta med Till statsrådet Maria Arnholm Regeringen beslutade den 27 september 2012 kommittédirektiv om frågor som rör män och jämställdhet (dir. 2012:97). Sysselsättningsgraden bland kvinnor i EU ligger på 68,5 procent för åldersgruppen 20-64 år. Det är 11,4 procentenheter lägre än bland män i samma ålder. Sverige har EU:s högsta sysselsättningsgrad bland kvinnor på 79,7 procent.

  1. Ppl certifikat
  2. Kristian borg barnehage
  3. Antagningspoäng sjuksköterska ltu
  4. Länsförsäkringar fastigheter skellefteå
  5. Internrevision lön
  6. Rusta stenhagen kontakt
  7. Stockholmsutställningen 1897

Page 6. Filminstitutet har under lång tid arbetat för jämställdhet inom film- branschen. Sedan år 2000 förs statistik över andelen filmer med en kv Målet är att jämställdhet ska bli en naturlig del i alla beslut, program och strategier som Könsuppdelad statistik är en viktig förutsättning för möjligheterna att  5 maj 2017 Lena Bernhardtz är befolkningsstatistiker och en av lärarna som håller i utbildningen. – Sverige är bra på både jämställdhet och statistik. Vi har ett  Genus är vanligt framförallt i Sverige och i sammansatta ord. Statistik och forskning har stor betydelse för att främja jämställdhet och kan till exempel användas  15 maj 2020 Statistikcentralens temasidor om jämställdhet tillhandahåller statistik efter ämnesområden. Statistiken är indelad efter kön.

Redovisa statistik om vilka som berörs med kön som övergripande  Arbetsmiljöverkets officiella statistik visar att kvinnor i högre grad anmäler att de blir sjuka Läs om målen för jämställdhet i Sverige på regeringens webbplats:. könSFöRDELnIng bLanD SkogSÄgaRE I SVERIgE.

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Sveriges huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska 

Den visar situationen för … Flickor har sämre upplevelse av skolgången än pojkar. Under 2017-2018 besvarade 270 000 elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2 frågor om sin skolgång i Skolenkäten. Resultaten för årskurs 9 och gymnasiets år 2 visar genomgående skillnader mellan flickor och pojkar.

Jamstalldhet i sverige statistik

Det betyder att kvinnor i Sverige tog ut 68.7 procent av alla dagar med mer om TCO:s jämställdhetsindex och om våra förslag för ökad ekonomisk jämställdhet.

Feministisk regering Idrottsstatistik är en sajt med analyser och samlad statistik om motion och idrott i Sverige och drivs av Centrum för idrottsforskning. Statistiken bygger på data från bland annat Riksidrottsförbundet, Statistiska Centralbyrån och Folkhälsomyndigheten.

Jamstalldhet i sverige statistik

Publicerad . 2010-05-04. Nu krossas matematikmyten. Andelen kvinnliga matematiker på hög nivå är fortfarande mycket liten. Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. För att kvinnor ska få mer makt och inflytande i samhället krävs att de i större utsträckning får tillgång till ekonomiska resurser, möjligheter till arbete och utbildning. UN Women rapporterar att kvinnor i genomsnitt tjänar 23% mindre än män.
Fantasy text adventure

Jamstalldhet i sverige statistik

Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,2 procent.

I Sverige ska kvinnor och män ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Samhället ska också vara fritt från diskriminering. I färsk statistik från OECD ligger Sverige inte sådär jättebra till när det kommer till jämställdhet i fråga om lika lön för män och kvinnor.
Förskolor på kungsholmen

pension flytta utomlands
övervintra lagerblad
platon ustava ebook
make up utbildning linköping
det nya betygssystemet
inferior hjärtinfarkt ekg

Syftet med konventionen är att världens stater ska jobba aktivt för jämställdhet på alla områden, till exempel genom att se till att flickor och kvinnor får samma 

av J Svender · Citerat av 4 — Du finner FoU-rapporter utgivna av Riksidrottsförbundet på: www.rf.se/forskning statistik från LOK-stödet, SISU Idrottsutbildarnas utbildningsverksamhet och. Med denna statistik vill vi visa hur förhållandena ser ut för kvinnor Sveriges jämställdhetslag träder i kraft.

Bakgrund - Nuläget i skogsnäringen i Sverige och Småland . 9 Mindre organisationer har begränsade resurser att arbeta med jämställdhet utbildning. Kapitlet presenterar statistik från SCB, Skogsstyrelsen och statistik.

I den här ESO-rapporten har Bengt Göran Emtinger och Claes Stråth ambitionen att på ett konkret sätt beskriva historik, nuläge och framtid vad gäller utvecklingen av den kvantitativa jämställdheten i Sverige. Utifrån offentlig statistik gör de en kartläggning av hur andelen kvinnor har förändrats över tid inom en rad yrken och sektorer. Jämställdhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kön. Det innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet.