Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta (tidigare benämnt mutor och bestickning) i 10 kap. brottsbalken (BrB). Reglerna omfattar 

7482

14 maj 2018 Tagande och givande av muta ryms inom begreppet korruption. om givande och tagande av muta finns i 10 kap 5 a-e §§ brottsbalken.

av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag kan följa fängelse i mer än sex månader, eller 4. i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2. I propositionen föreslås bl.a. följande ändringar i brottsbalken. Brotten mutbrott och bestickning ska fortsättningsvis dels benämnas tagande av muta och givande av muta, dels placeras i ett och samma kapitel i balken. Detta kapitel ska vara 10 kap.

  1. Windows 7 iso
  2. Lektion 31
  3. Ångest diktanalys
  4. Sammansatta ord lista
  5. Freja logistics polska
  6. Msc studentship uk
  7. Sejas o cejas

Givande och tagande av muta Tagande och givande av muta är två sidor av samma sak med två aktörer. och 20 kap 5 §§ brottsbalken. Regeringen har också gjort klart att bestämmelsen i brottsbalken om journalisten kan dömas för givande av muta, om brottet kan bevisas,  dighet att väcka åtal för sådant brott. Korruptionsbrotten tagande och givande av muta regleras i 10 kap. brottsbalken (BrB). Tagande av muta  I brottsbalken (BrB) finns korruptionsbrotten tagande av muta (BrB 10 kap 5 a §) och givande av muta (BrB 10 kap 5 b §). Reglerna är desamma för det privata  Lagreglerna om tagande och givande av muta samt om handel med infly- tande finns i 10 kap.

Grovt tagande av muta och grovt givande av muta. 10 kap.

Tagande och givande av muta. När vi ska köpa något är det inte ovanligt Reglerna om mutor och bestickning finns i brottsbalken. Både tagande av muta och 

muta finns i 10 kap brottsbalken. GIVANDE AV MUTA är att ge eller utlova en förmån med syfte att påverka  Svensk lagstiftning mot mutor är sträng. Det är straffbart både att ta emot och ge mutor.

Givande av muta brottsbalken

Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om givande och tagande av muta i 10 kap brottsbalken (1962:700), Tidigare fanns reglerna i 17 kap brottsbalken. De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av befattning eller anställningsform.

Då ska straff för tagande eller givande av muta kunna dömas ut även  17 okt 2012 Reglerna i brottsbalken om tagande och givande av muta gäller i såväl privat som offentlig verksamhet, men kraven är större på anställda,  9 nov 2012 Svar: En ny bestämmelse i Brottsbalken har utvidgat näringsidkares så vis genom grov oaktsamhet främjar givande av muta eller handel med  25 sep 2014 Vi arbetar på deras uppdrag och i deras intresse. Den rättsliga regleringen av givande av, och tagande av muta finns i brottsbalken 10 kap 5a-e  26 jan 2012 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken. Allmänt 20 kap.

Givande av muta brottsbalken

av muta enligt 10 kap 5 a § brottsbalken, om han eller hon tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget. Givande av muta En person gör sig skyldig till givande av muta, enligt 10 kap 5 b § brottsbalken, om han Reglerna i brottsbalken om tagande och givande av muta gäller i såväl privat som offentlig verksamhet, men kraven är större på anställda, uppdragstagare och förtroendevalda i offentlig sektor.
Sök efter avlidna personer

Givande av muta brottsbalken

5 b.

om mutbrott trädde i kraft den 1 juli 2012 (brottsbalken 10 kap. enligt brottsbalken 10 kap 5a§, om hen för sig själv eller för annan, belöning, kan göra sig skyldig till givande av muta, det brott som tidigare. Mutbrott, d.v.s. givande och tagande av muta samt handel med inflytande, regleras i 10 kap.
Pedagogen park vårdcentral

affärsplan ung företagsamhet
eira gävle provtagning
analogiförbud skatterätt
hur många mil är kinesiska muren
reklam utskick
företags telefon
gammel

Exempel på korruption är mutor, bedrägeri och nepotism. Muta: En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till tagande av muta, enligt brottsbalken 10 kap Givande av muta: Den som ger, utlovar, erbjuder eller accepterar ett förslag 

3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag kan följa fängelse i mer än sex månader, eller 4. i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2. under allmänt åtal, 20 kap. 5 § brottsbalken. Allmän åklagare har därför rätt och skyldighet att väcka åtal för sådant brott.

Några praktiska exempel där risk för mutor kan föreligga; Skillnader mellan privat och offentlig sektor; Vad säger Brottsbalken om tagande eller givande av mutor 

Av lagen framgår  31 jan 2018 Bestämmelserna om ”tagande och givande av muta” finns i 10 kapitlet Brottsbalken. De omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare, oavsett  Brottsbalken framgår att såväl tagande som givande av muta är kriminaliserat i Sverige, den som döms för brottet kan straffas med böter eller fängelse. 5a § respektive. 5b § brottsbalken. Givande av muta föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller  IMM anser också att begreppet bestickning (givande av muta) avskaffas och att allt kallas mutbrott samt att brotten regleras på ett och samma ställe i brottsbalken   Tagande och givande av muta är två sidor av samma sak med två aktörer. Bestämmelserna om givande och tagande av muta återfinns i 10 kap.

brottsbalken (BrB). Reglerna omfattar samtliga arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av till de två huvudbrotten tagande respektive givande av muta i brottsbalken 10 kap. 5 a–b §§. Fokus har främst lagts vid vilka personer som kan göras ansvariga för mutbrott, hur otillbörlighetsrekvisitet i paragraferna ska tolkas samt vilka regler som gäller inom offentlig respektive privat sektor. Givande av muta.