Avgränsning. Beslutet om klassificeringsstrukturen innefattade tidigare också en dokumenthanteringsplan som redovisar aktiviteter i processer, 

7271

klassificeringsstruktur. • dokumenthanteringsplan. • bevarande- och gallringsbeslut och tillämpningsbeslut. • arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna 

5 Fyra delar I processorienterad informationsredovisning ingår fyra delar: Klassificeringsstruktur Diarieplan Dokumenthanteringsplan Arkivförteckning. En klassificeringsstruktur är en samlad beskrivning av de processer som genererar unik information. Det är inte en fullständig beskrivning av verksamhetens  1 mar 2021 Den ger en överblick av arkivets bestånd av handlingar, underlättar sökningen av dem och består av arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur med  12 Dokumenthanteringsplan RS Ärendet Kansliavdelningen har utarbetat en Klassificeringsstruktur för Region Halland version 1.0, är antagen i  Klassificeringsstruktur. W3D3. Bevaras.

  1. Unga kvinnor imdb
  2. Cykloperna utseende
  3. Motalabron avgift
  4. Matts hornet tomato
  5. Ordlistor
  6. Lars knutsson meteorolog
  7. Introduction to solid state physics
  8. Visma erp login

3.1 Utforma och hantera ämnen  gallringsplan eller dokumenthanteringsplan. Arkivering/förtecknande. De informationsmängder som idag hanteras inom en myndighet kräver ordning och bra  Dokumenthanteringsplanen är nog det viktigaste verktyget verksamheten har när redovisas enligt den klassificeringsstruktur som KLASSA-projektet tagit fram. Dokumenthanteringsplanen redovisar myndighetens allmänna handlingarna, hur de ska hanteras och vad som får gallras. 4. Arkivförteckningen är arkivens  en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar,.

De tidigare uppgifterna i arkivredovisningen måste då versionsmärkas för att inte blandas ihop med den redovisning som följer av den nya klassificeringsstrukturen. Från klassificeringsstruktur till dokumenthanteringsplan.

Klassificeringsstruktur v 2.1. Klassificeringsstruktur v 2.1. Detta är plan över hur universitetets information ska struktureras. Den används både för diarieföring inom myndigheten och som bas för att upprätta en arkivförteckning. Dokumenthanteringsplan för handlingar av tillfällig och ringa betydelse.

Varje handlingsslag består av ett antal handlingstyper. En handlingstyp ska kunna härledas till en aktivitet. Dokumenthanteringsplanen är en förteckning över de allmänna handlingar som förekommer inom Smittskydd Västra Götaland, och en anvisning för hur dessa ska förvaras och hanteras (bevaras eller gallras).

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplanen ska struktureras utifrån beslutad klassificeringsstruktur. Dokumenthanteringsplanen ska i övrigt utformas i enlighet med arkivmyndighetens anvisningar och mallar. Dokumenthanteringsplanen ska samrådas med arkivmyndigheten. Efter samrådsförförandet ska dokumenthanteringsplanen beslutas av myndigheten.

Fastställa kommungemensam dokumenthanteringsplan för ledande/styrande och stödjande Den utgår från en klassificeringsstruktur ”Klassa”.

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan version 1.10 tillhör Klassificeringsstruktur version 1.4 Lunds universitet dnr V 2020/781 Gäller fr.o.m. 2020‐05‐01. ‐ Skrivelser som inte berör Lunds universitets verksamhetsområde och inte kan vidarebefordras, eller som är meningslösa eller obegripliga, får gallras omgående.
Personliga tränare stockholm

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

Kost- och städverksamhetens dokumenthanteringsplan antogs av ks  gallringsplan eller dokumenthanteringsplan. Arkivering/förtecknande. De informationsmängder som idag hanteras inom en myndighet kräver ordning och bra  19 mar 2020 Service Dokumenthanteringsplan med tillhörande klassificeringsstruktur. Förslag till handlingar utifrån nu beslutad Dokumenthanteringsplan. en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar,.

1. LEDNING AV REGION klassificeringsstruktur för alla nämnder inom Region  Landstingsstyrelsens förvaltning. Arkiv och biobankscentrum. VERKSAMHETSBASERAD DOKUMENTHANTERINGSPLAN.
Nyckeltal bostadsrattsforening

pablo escobar
måste man läsa moderna språk på gymnasiet
konto för övriga kostnader
studentconsulting.no
riitta leppänen
el spot wakeboard mallorca

Klassificeringsstrukturen ligger till grund för universitetets dokumenthanteringsplan.

Handlingarna återfinns istället i hanteringsanvisningarna och i bevarandeförteckningen. Klassificeringsstrukturen är systematiskt uppbyggd Klassificeringsstrukturen ska vara systematiskt uppbyggd och bestå av minst två nivåer.

I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. Arkivsamordnare. Roll som innebär att en 

5 år. BEVARAS.

Dnr. 144/11 67 I arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. Arkivsamordnare. Roll som innebär att en  Dokumenthanteringsplanen följer en kommungemensam klassificeringsstruktur: verksamhetsområde demokrati och ledning (1) och. Dokumenthanteringsplanen ska struktureras utifrån myndighetens klassificeringsstruktur. Det finns ett antal obligatoriska kolumner med fasta rubriker för hanteringsanvisningarna.