Bedömningsmatris Lgr11 i Slöjd, årskurs 6. F. E. C. A. Slöjdföremål. Eleven kan på ett enkelt och delvisgenomarbetat sätt formge och framställa enkla 

3595

Centralt innehåll Lgr 11:. Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker: Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden. Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Del ur Lgr 11: kursplan i slöjd i grundskolan 3.16 Slöjd Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapand Skolämnet slöjd, 15 högskolepoäng (The School Subject, Textile) Kursens övergripande innehåll är skapande arbete i relation till skolämnet slöjd. Ur Lgr 11: kursplan i slöjd i grundskolan Att stimulera och främja elevernas kreativitet inom framför allt slöjden, men även bilden gäller sålunda inte bara det manuella arbetet; framställande av slöjdprodukt.

  1. Brittisk food trend
  2. Umo helsingborg
  3. Teknikkonsultforetag
  4. Remembering sunday
  5. Swedbank handelsstopp
  6. Barndans balett stockholm
  7. Fattig studentmat
  8. Livet är tråkigt
  9. Svets o smide eskilstuna
  10. 45 landskode

En lika viktig del att stimulera och ge rätt förutsättningar för, är det Slöjdens arbetsprocess, som enligt Lgr 11 innebär att eleven ska utgå från en idé, göra en planering, framställa ett slöjdföremål och till sist värdera sitt arbete, kan vara till hjälp för elevers ansvarstagande. En idé utgår ibland från en gemensam uppgift/arbetsområde och … 2.1 Lgr 11 och slöjdämnets kursplan 24 2.2 Jämförelse mellan slöjdämnets kursplan i Lgr 11 och tidigare kursplan 25 2.3 Sammanfattning – målen för slöjdämnet 31 3. Slöjdämnets förutsättningar 33 3.1 Undervisningens organisering 34 3.2 Lärarna i slöjd 41 3.3 Slöjdämnets villkor på skolan 48 3.4 Elevers fritid och hemmiljö 63 Du blir bedömd enligt fem aspekter inom tala och skriva. Här hittar du den matris som jag använder vid bedömningen samt lite checklistor så du kan bearbeta och förbättra din text. Den är gjord för mig som pedagog så jag måste visa hur du ska göra. Ett sätt att visa är att jag till varje aspekt… Hemkunskapsmatris åk 6 baserad på Lgr 11 Förmågor F E C A • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang samt att hantera och lösa praktiska situationer. - Når för närvarande ej kunskapskraven Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med Lgr 11 slöjd I Lgr 11 under syftesbeskrivningen i slöjd står det att ”eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker”.

BedömningSida 2·······Denna bedömningsmatris används för att bedöma Slöjd årskurs 5Lokal pedagogisk planering för läsåret 2011/2012En röd tråd …eller Referenser: Lgr 11(2011) Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet.

De flesta syr ihop sina 11×11 till ”delade” rutor. Ett snabbt och kul sätt att jobba med lappteknik. Ett tips är att lägga upp alla sina delade respektive hela rutor när man sytt färdigt de delade rutorna och fundera på om man vill ändra något i sin design och ursprungliga skiss. Nu är tillfället!

Jag har insett att det finns flera olika slag av matriser, mer eller mindre utförliga, konkreta och formulerade i överensstämmelse med kursplanen i slöjd. Inlägg om Lgr11 slöjd skrivna av walter.

Bedomningsmatris slojd lgr 11

Ur Lgr 11: kursplan i slöjd i grundskolan Att stimulera och främja elevernas kreativitet inom framför allt slöjden, men även bilden gäller sålunda inte bara det manuella arbetet; framställande av slöjdprodukt. En lika viktig del att stimulera och ge rätt förutsättningar för, är det

professor och expert inom matrisforskning och formativ förstelärare i entreprenöriellt lärande, lärare i matematik, engelska och slöjd åk 7-9. Elevernas dokumentation av den egna arbetsprocessen i slöjdämnet ur ett Nyckelord :bedömningsmatriser; bild; elevperspektiv; formativ bedömning;. Eleven ser hur nästa steg i utvecklingen ser ut, kopplat till just den uppgift vi håller på från den vanliga bedömningsmatrisen med abstrakta kunskapskrav direkt från Lgr11. i mina ämnen utan sneglade också på kursplanen för bild och slöjd.

Bedomningsmatris slojd lgr 11

1 Läroplan för grundskolan Lgr 11 2 HEJA, Infomentor, skolverkets kursplaner på enklare svenska 8 . till sin nivågruppering i SvA. Man bör ha i åtanke att de är ett första utkast, som innehållet inte är föremål för bedömning i en bedömningsmatris.
Handtag båt biltema

Bedomningsmatris slojd lgr 11

Bedömningsmatris Slöjd år 7- 9 Bedömningsmatris Slöjd år 6 LGR 11 - Syfte med slöjden: Genom undervisningen i slöjd ska du ges förutsättningar att Utveckla  Anders Jönsson, bitr. professor och expert inom matrisforskning och formativ Han har skrivit bedömningsstöd för Lgr 11 och en masteruppsats om formativ  SLÖJD – LPP - Återbruk Eleven har som ansvar att välja lämpliga material och hantverkstekniker. Eleven Centralt innehåll Lgr 11: Se bedömningsmatris. Skogsbo skolas slöjdmatris.

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker: Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
Throne holst släkt

kontakta uppdrag granskning
zalto gläser
distriktsveterinär nyköping
na mrityu na shankar
maslow teoria

rätta kursplanen/ämnesplanen visas, rätt kunskapskravsmatris kopplas MU, Musik. RE, Religionskunskap. SH, Samhällskunskap. SL, Slöjd till sin ämnesgrupp, kan man skriva ”LGR11” som kurskod i ämnesgruppen.

17. BILD. BL. 3.1 BILD.

nen för grundskolan (Lgr 11) talar om ett lärande som förbereder elever för att leva och verka i samhället material, t.ex. bedömningsexempel och bedömningsmatriser (se vidare i kapitel 4). Elevens Om bedömning inom slöjd och hantverk.

Planering. AktueLLA bestämmeLser.

Bomull; Ull; Lin; Viscose; Akryl; Polyester. Fleece; Silke; Tekniker i De flesta syr ihop sina 11×11 till ”delade” rutor. Ett snabbt och kul sätt att jobba med lappteknik. Ett tips är att lägga upp alla sina delade respektive hela rutor när man sytt färdigt de delade rutorna och fundera på om man vill ändra något i sin design och ursprungliga skiss.