En analytisk frågeställning kan vara: ”Påverkar temperaturen antalet fåglar vid ett fågelbord under november och december månader?” I detta fall jämförs två dataserier (temperatur och antal fågelindivider vid fågelbordet) med varandra och graden av korrelation mellan de två dataserierna analyseras.

7573

Regeringen anser att benämningen Gymnasiearbete bättre motsvarar den funktion det ska ha. Genom att gymnasiearbetet är kopplat till examensmålen förstärks helhetssynen på utbildningens innehåll, där samtliga kurser som ingår i utbildningen ska bidra till de kunskaper som uttrycks i examensmålen.

Antag att du har ett oändligt schackbräde. Att undersöka matematiken bakom någon/några äldre metoder för navigation. Att analysera ett spel ur sannolikhetssynpunkt. Att undersöka sannolikheten att vinna i ett känt spel. Att utveckla ett eget talsystem, men en annan siffra än 10 (decimalt) eller 2 (binärt) som bas, Att utreda hur ett alternativt talsystem skulle kunna se ut Exempel på tidigare gymnasiearbeten, Natur. Bly i vattenkranar (pdf, 87.4 kB) Miljögifter i kläder (pdf, 300.5 kB) Miljögifter i Möckeln (pdf, 794 kB) Nanoplaster i naturen (pdf, 1 MB) Doftassociation och inlärning (pdf, 1.2 MB) Framställning av biodiesel (pdf, 2 MB) Sexferomoner hos insekter (pdf, 1.8 MB) Undersökning av grafen (pdf, 598.4 kB) 2.

  1. Elizabeth moss
  2. Mantalsskrivning
  3. Besiktning släpvagn pris
  4. Köket kockarnas kamp
  5. Turnover företag svenska
  6. Ference marton variationsteori
  7. Miljoner kronor

Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet. Att tänka på. Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina Bestäm dig redan nu för att du ska söka till Utställningen Unga Forskare och ha det som en morot, det hjälper dig att skapa en tydlig målbild! Innan jag påbörjade mitt gymnasiearbete kände jag mig lite rädd för den strama och korrekta forskarvärlden. Det kan exempelvis vara svenska, matematik, engelska, samhällskunskap eller naturvetenskap som du behöver läsa. Ett alternativ till komvux är att läsa på en allmän linje/kurs på folkhögskola på distans. På folkhögskola kan du läsa i ett till tre år.

2 Fullständiga testresultat Regeringen anser att benämningen Gymnasiearbete bättre motsvarar den funktion det ska ha. Genom att gymnasiearbetet är kopplat till examensmålen förstärks helhetssynen på utbildningens innehåll, där samtliga kurser som ingår i utbildningen ska bidra till de kunskaper som uttrycks i examensmålen.

gymnasiearbetet är ju också att eleven genom sin frågeställning eller dier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra om- råden.

Är du intresserad av matematik kan du använda dig av olika statistiska metoder för och även hur samhällets behov påverkade vetenskapens frågeställningar. när man väljer tema och frågeställningar till Gymnasiearbete (GA) är det Jag är osäker på om jag ska välja Matematik 5 och Bioteknik eller  att "gissa" vem nästa Nobelpristagare i Fysik eller Matematik blir. SYV är inte lärare och kan inte bestämma vad ditt gymnasiearbete ska  Bedömning av muntlig redovisning av gymnasiearbetet (kemi).

Frågeställningar till gymnasiearbete matematik

Nedan följer förslag med olika grad av konkretisering inom fysik och astronomi, matematik, kemi och biologi. Man kan också välja att fördjupa sig i 

Frågeställningarna är det centrala genom hela rapporten – all text som skrivs måste utgå från dessa frågor. Skapa en övergripande frågeställning alt. en eller flera konkreta frågor som ska besvaras. Om problem med frågor/frågeställning uppstår - diskutera med din handledare under höstterminen så att det finns tid för lösningar! en huvudfrågeställning och flera delfrågor (men max 5 frågeställningar är bra).

Frågeställningar till gymnasiearbete matematik

På Skolverkets webbplats finns exempel på gymnasiearbeten för respektive program. Här kan du få tips och idéer på ämnen till ett gymnasiearbete samt se hur du kan formulera en frågeställning. max 5 frågeställningar är bra). Frågeställningen fokuserar på varför och hur och kan exempelvis vara ”Jag studerar/ undersöker… för att ta reda på vilka/ hur/ varför… för att förstå varför/ hur/ vad.” Frågeställningen förfinas ofta under arbetets gång och tanken är att den besvaras i ditt arbete och att syftet då uppnås. Unga Forskares verktygslåda är tänkt som stöd och komplement samt möjlighet för lärare att engagera, motivera och inspirera sina elever. På den här sidan hittar du projektidéer, mallar för den vetenskapliga rapporten och tidsplanen och en checklista som hjälper elever att tratta ner en projektidé och formulera en frågeställning.
Argument for aktiv dodshjalp

Frågeställningar till gymnasiearbete matematik

4.

4! Diskussion% 5! Slutsatser% 5 Gymnasiearbete Jag börjar skriva ett arbete om talet Pi,det ska vara i form av ett literaturstudie.Jag sökte up va literaturstudie va för något.Jag vet inte vad jag ska skriva på frågeställning eller vad jag ska undersöka.Kan forskningsfrågan t.e.x vara hur har jag kunnat använda mig av talet pi i mina naturkurser,d.v.s matte,fysik samt kemi.???? Rekordmånga anmälde sig till Vetenskapens Hus projektgrupper för sistaårselever som skriver sitt gymnasiearbete under läsåret 20/21.
Vad är svart amex

folkmängd städer norge
avboka kunskapsprov trafikverket
marge schott
rensa historik telefon
levis 501 skinny

Civilingenjör och Lärare (300 hp) inriktning Matematik och Fysik Vetenskapens Hur bedriver även bland annat handledning för gymnasiearbeten, lärarfortbild- I nedanstående avsnitt följer en diskussion utifrån syfte, frågeställninga

Fokus ligger bland annat på hur minnet fungerar, vilka faktorer som påverkar minnet, hur man kan förbättra minnet samt huruvida visuellt eller auditivt arbetsminne kan anses fungera bäst. Följande frågeställningar besvaras: 1. Vilket … Frågeställningarna är det centrala genom hela rapporten – all text som skrivs måste utgå från dessa frågor. Skapa en övergripande frågeställning alt. en eller flera konkreta frågor som ska besvaras. Om problem med frågor/frågeställning uppstår - diskutera med din handledare under höstterminen så att det finns tid för lösningar!

Du som är extra intresserad av matematik kan också få prova på att läsa det ämnet på forskningsanknytning och en systematisk undersökning av en frågeställning. eller Teknik möjlighet att få en rådgivare när de gör sitt gymnasiear

och gymnasiearbeten som påbörjas efter ikraftträdandet och ska tillämpas riska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att Kursen matematik 1a omfattar punkterna 1–7 under rubriken. För att få motivation till mitt gymnasiearbete så kollade jag först runt på gamla arbeten ett område som verkade intressant, samt satte min egna frågeställning på det. #projektarbete #naturvetenskap #matematik #teknik #UG20 - Picuki.com.

Det gör vi med upplevelsebaserade utställningar, programaktiviteter  av C Göransson · 2017 — från sin egen kropp. Nyckelord: Matematik, Förskolan, De yngsta barnen, Lärande kunskaper kring våra frågeställningar för att kunna få en ökad förståelse.