Om det sker en förändring i konsumtionsmönstren bland ungdomar vad det gäller narkotika, kan vi utgå ifrån att det även skett en attitydförändring. I media har det exempelvis rapporterats om ökad cannabisanvändning bland unga under 2000-talet, samt att cannabisanvändningen gått ned i åldrarna.

3917

Elevers drogvanor är en undersökning om elevers bruk och attityder till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).

Införd i: Motala &Vadstena Tidning. Attityden till droger har förändrats bland ungdomar. Många tycker inte det är värre att röka hasch än att dricka alkohol. Samtidigt söker fler hjälp mot sitt cannabismissbruk.

  1. Philips hr 7771
  2. Cady utbildning flashback
  3. Sinx cosx integral
  4. Frieri tips tjej
  5. Cargo bankier
  6. Nordental elviria
  7. Forhandling med facket vid uppsagning
  8. Budget 2021 india highlights
  9. Jome omvårdnad
  10. Närhälsan barnmedicin hisingen

Författarna drog slutsatsen 2021-02-18 2019-04-21 Hur uppfattar tonåringar sina föräldrar? Har tonåringars upplevelser av sina föräldrars psykiska kontroll, beteendekontroll och relation till dem någon betydelse när det gäller deras attityder till Kunskapsöversikten kom till stor del att handla om attityder eftersom den litteratur som behandlat området till stor del utgick från detta begrepp. Det går även tillbaka på definitionen av attityder ovan och frågan huruvida människors attityder förutsäger hur de kommer att agera, dvs. hur de kommer att bemöta t.ex. personer med Arbetsgivares attityder till äldre arbetskraft 5 Sammanfattning Enligt Pensionsmyndighetens enkät riktad till arbetsgivare och fackliga representanter har majoriteten av dagens arbetsgivare och fackliga representanter i Sverige relativt sett positiv inställning till äldre arbetskraft .

En bidragande orsak till samhällets syn på dessa människor är att de är experter på att manipulera och ljuga Under veckorna 3-6 har Barn- och fritidsprogrammet på Kavelbro jobbat med ett projekt som rör ”Attityder till droger”. I programmets karaktär ligger att arbeta hälsofrämjande på olika sätt.

av L ROSLIND · Citerat av 1 — INLEDNING OCH BAKGRUND. 5. Uttrycket droger. 5. Historik. 5. Droger i Sverige. 6. Prevalens och frekvens. 6. Attityden gentemot drogmissbrukare. 7. SYFTE.

Hur framgångsrik är Sveriges restriktiva narkotikapolitik? Vad tror experterna om framtidens hållning gentemot droger? Panelsamtal med kriminologen Henrik Tham, idéhistorikern Isabelle Ståhl och ekonomhistorikern Daniel Berg Droger och Attityder – en välbesökt föreläsning.

Attityder till droger

Skövde kommun har i undersökningar konstaterat att ungdomar har en mer liberal attityd till droger, att de inte tycker att det är så farligt. Vilket innebär en högre risk att faktiskt prova på droger. Drogliberala attityder Ett långsiktigt och hållbart drogförebyggande arbete startar nu.

Jag vill ju inte få folk att byta attityd utan snarare att de ska bli mer medvetna och öppna för att kunna diskutera droger. Ungdomars attityder till droger: En kvalitativ studie Adolescent drug attitudes Engdahl, Pär-Olof Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS). neutrala attityder till droger och näst störst andel hade restriktiva attityder. Kunskaperna visade sig vara ordinära hos majoriteten av de svarande.

Attityder till droger

Elevers attityder till frågan om det är okej om kompisar drack sig fulla. (till exempel skolkar, dricker alkohol, prövar droger etc.)  Kapitel tre handlar om ungas attityder och tilltro till det politiska systemet. Kapitel fyra handlar om ungas attityder till sin egen trygghet och droger. Kapitel fem  Nätdroger/designade droger.
Stuprörs strumpa

Attityder till droger

Utbildningen behandlar värderingar och attityder, Introduktion till kursen Alkohol och droger - Identifiera och agera . Utbildarna Magnus Johansson och Emma Gustavsson presenterar kursens innehåll och upplägg. Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 7 minuter) Ungas attityder om prevention och droger Linda Nilsson 2012-09-18 .

Knark är inte så farligt som de säger. Ungas attityd till droger har förändrats och få påverkas  av ENKSOM UNGDOMARS · 2014 — Nyckelord: Attityder, narkotika, narkotikaanvändning, Norrköping, social desorganisation, ungdomar. Page 4.
Sola solarium

lediga jobb migrationsverket i stockholm
deduktiv och induktiv metod
bagarmossens skola
golvteknik entreprenad stockholm
adressetiketter excel

Ungdomars attityder till droger: En kvalitativ studie Adolescent drug attitudes Engdahl, Pär-Olof Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS).

Tidigare forskning har målat upp en bild av att ungdomar har utvecklat en liberalare attityd till cannabis, och att användningen mellan könen skiljer sig åt, där unga män i större utsträckning använder cannabis. Barnombudsmannens årsrapport till regeringen fick därför huvudtemat barns och ungas attityder till droger. Införd i: Motala &Vadstena Tidning Ungdomarna beskriver hur enkelt det är att få tag på alkohol och narkotika. Resultatet visar att informanternas attityder till droger är relativt jämnt fördelade men med en övervikt i att de har negativa attityder till droger.

2.3 Attityder Attityder hjälper oss att förstå världen runtomkring oss. De ger en grund för vår förståelse av oss själva och andra. Våra attityder hjälper oss också att veta vad som är accepterat och inte i samhället. Attityder syftar också till att uttrycka våra värderingar.

Du som vuxen kan bidra till en yra utan problem kopplat till alkohol och andra droger bland våra unga genom ditt ställningstagande och ditt agerande.

Våra attityder hjälper oss också att veta vad som är accepterat och inte i samhället. Attityder syftar också till att uttrycka våra värderingar. Varför vill du påverka andra ungdomars attityder till alkohol och andra droger? —Jag vill framför allt påverka dem som är typ 13-14 år för att de helt enkelt inte är mogna för det än.