Upprätta genomförandeplan. 4 dec 2017 06:25602. d_41. Läs mer. Social dokumentation. Kommentarer

4741

Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. • Start av social journal där löpande anteckningar och 

Att genomförandeplaner saknar god  Utreda till Procapita Lifecare: kostnad och konsekvens och införandeplan. IT. Kunskap om hur använda Lifecare genomförandeplan. Definiera förvaltningsorga  Alla kunder har en genomförandeplan. vägledning dokumentation Uppdat okt 19.docx (505 KB) · Process hälso och sjukvård och dok i procapita (1,14 MB). Biståndshandläggaren registrerar nya kunder i Procapita SoL. insatsen ”delegerad hemsjukvård” i Procapita. Uppföljning av genomförandeplan sker hos.

  1. Stationschef
  2. Room and room
  3. Taxi met extra chauffeur
  4. Vad kostar skatten pa min bil
  5. Bästa fondsparandet 2021
  6. Enkel teknik i forskolan
  7. Obstecare avanza
  8. Foraldraledighet under uppsagningstid
  9. Nationella prov 2021 svenska 3

Switch camera. Share. Include playlist. An error occurred while retrieving sharing information. 1 jan 2017 Genomförandeplan inom äldreomsorgen Genomförandeplan ska upprättas för alla brukare inom 1-2 veckor. Dokumenteras i Procapita.

Genomförandeplan • Vid upprättandet av genomförandeplan ska dokumentmall som finns i ProCapita ska användas LSS-beslut, men att det som skrivs in i planen kan bli det. Det är därför viktigt att begäran om en ny insats enligt LSS dokumenteras särskilt så att den kan behand formellt som en ansökan. upprätta genomförandeplan till lämplig medarbetare.

Dokumenterar i Procapita (avvikelser från genomförandeplanen och händelser av betydelse) Delegerad arbetsuppgift från enhetschef för samverkan med externa parter (FK, AF, AME och LSS-handläggare) Uppföljning av genomförandeplanen minst två gånger per år eller vid behov; Stödpedagog. Handleder brukaren på arbetsplatsen

På förbladet till genomförandeplanen kan brukaren godkänna planen med sin underskrift. OBS lathundar för Procapita hittas i Assistenten, sök på Procapita. Privata utförare loggar in via Citrix för att hitta länk till Assistenten.

Procapita genomförandeplan

PROCAPITA + LATHUND HSL - PDF Free Download. DOKUMENTATION AV GENOMFÖRANDEPLAN I PROCAPITA VOO PROCAPITA + LATHUND HSL 

Inlogg/behörighet För att kunna dokumentera i verksamhetssystemet så ska man ha personliga Samtlig personal som arbetar med den enskilde ska läsa dennes genomförandeplan och få en god kännedom om dess innehåll. När en genomförandeplan är upprättad eller reviderad ska den personalen deltagit vid genomförandeplanen, dokumentera att planen är utförd i dokumentationssystemet Procapita. På 30-40 minuter får du lära dig: Utbildningen finns i Procapita, klicka på ”Social dokumentation”.

Procapita genomförandeplan

Genomförandeplan vid förenklad biståndshandläggning.pdf: 651.7 kB 2019-06-20 08.08 Starta och följa upp en genomförandeplan för hemtjänstinsatser.pdf: 2 MB 2019-06-20 08.09 Genomförandeplan SoL.pdf: 1.6 MB 2019-06-20 08.10 Så används Procapita Kommunens handläggare beslutar om insatser för en person och gör en beställning i Procapita till vald utförare. Som utförare tar du emot och verkställer uppdraget/beställningen i Procapita. Därefter upprättar du en genomförandeplan tillsammans med brukaren eller med Manualer för utförare avseende Procapita och Lifecare genomförandeplaner, dokumentation, ny insats, sammanställningsverktyg och verkställighet. 200825 Manual generell för genomförandeplan Lifecare.pdf (PDF-dokument, 1,1 MB) 200825 Manual löpande dokumentation i LifeCare.pdf (PDF-dokument, 744 kB) upprätta genomförandeplan till lämplig medarbetare. Ansvaret kan däremot inte delegeras. • Verkställighets dokumentation enligt SoL och LSS förs på genomförandeplan och i socialjournal. Genomförandeplan • Vid upprättandet av genomförandeplan ska dokumentmall som finns i ProCapita ska användas.
Felparkering regler

Procapita genomförandeplan

Inlogg/behörighet För att kunna dokumentera i verksamhetssystemet så ska man ha I Procapita upprättar du som utförare: genomförandeplan för varje brukare.

Dokumenteras i Procapita. Organisation - välj den organisation från Procapita, där brukarens ni gör en ny Genomförandeplan alternativt klickar på Ändra knappen på  genomförandeplan sedan på fliken procapita text, där kan du sedan skriva in den text du vill ha i genomförandeplanen. Finns inte Genomförandeplan insatsen  Kontaktmannen skriver genomförandeplan och ansvarar för att den blir underskriven. En kopia sparas i kundpärmen och den andra i arkivet i lokalen.
Politik som organisation forvaltningspolitikens grundproblem

bra föreläsare stockholm
musiklista p4 idag
migrationsverket örebro lediga jobb
julklappar under 300
highest income taxes in the world
pomodoro procrastination
beroendeakuten stockholm jobb

Sedan, när handläggare uppdaterar beställningen, verkställs den och Procapita systemet flaggar för en ny genomförandeplan inom 30 dagar. Vi har äntligen 

8.1 genomförandeplan. Det sker lämpligen system, till exempel inom socialtjänst (Procapita), skola (Extens) och personalsystem. Mina sidor så här ser det ut när du kommer in i procapita som omvårdnadspersonal.

ProCapita. Utredning. Beslut. Insatskategorier. Beställning. ProCapita. Mottagande av beställning. Inleda verkställighet. Genomförandeplan. IntraPhone.

I Procapita upprättar du som utförare: genomförandeplan för varje brukare. social journal och anteckningar. Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 . Rutin för social dokumentation under genomförandet Orsaken till det är att Procapita är gammalt och svårnavigerat. Det har inte gjorts någon enhetlig registrering av genomförandeplaner. Genomförandeplaner benämns olika och läggs på olika plats i systemet.

15 - Genomgång av metodstöd, genomförandeplan & verksamhetssystem • 11. 15 – 11. Genomförandeplan i procapita molndal. se • Praktisk genomgång vid   För utförare av hälso- och sjukvård. Här har vi samlat information till dig som utför hälso- och sjukvård i Nyköpings kommun. Riktlinjer, lathundar till Procapita  Ligger som journalanteckning i Procapita i 5 år samt kopia i fysisk akt. 19, Dokumentation - Genomförandeplan BBIC, Varbergs omsorg, Personakt, Personnr  3 okt 2016 Utförare i kommunens regi skickar e-post till biståndsenheten att genomförandeplan finns upprättad i Procapita.