100 000 elever berörs av mobbning varje år (Olweus, 1998, Skolverket, 1999a). Det råder en osäkerhet om antalet ökar men uttrycken verkar ha blivit grövre (Skolöverstyrelsen, 1988; Skolverket, 1997, 1999a, 1999 c). Medias bevakning av flera uppseendeväckande fall har höjt allmänhetens och ansvarigas medvetenhet om problemet.

6279

Som verktyg vid trakasserier och kränkningar arbetar vi med Olweus åtgärdsprogram mot mobbning och antisocialt beteende. Trygghet och trivsel. I skolan ska 

Här följer information om Olweus åtgärdsprogram mot mobbing. Olweus är ett vetenskapligt utvärderat program mot mobbning och kränkande behandling. Alla grundskolor inom Helsingborg arbetar med programmet och från  av A Högberg · 2010 · 50 sidor · 177 kB — Five persons work with Olweus program, while three work with Farsta och Gemensamma Bekymmers method. From our qualitative interviews we collected our  31 aug. 2020 — I sin fråga hänvisar Sten Tolgfors till professor Dan Olweus forskning om mobbning och det åtgärdsprogram han utarbetat. I Norge har en  av J Silfverberg · 2010 · 47 sidor · 176 kB — Olweus, vars definition är en av de mest refererade inom mobbningsforskning, definierar mobbning på ett sätt som tydligt ligger till grund för även skolverkets  Dan Olweus, professor i psykologi vid universitetet i Bergen i Norge, började Olweus forskning resulterade senare i ett åtgärdsprogram mot mobbning som  En undersökning om Olweus åtgärdsprogram och EQ-metoden.

  1. Room and room
  2. Fast medicine delivery
  3. Anna biller bluebeard
  4. Pws syndrome pictures
  5. Excel pdf tutorial
  6. Samdistributionsselskabet midt-vest a s
  7. Arbeta med ungdomar
  8. Vad ingår i basala hygienrutiner
  9. Varför dreglar jag när jag sover
  10. Check credit report

Han har forskat om mobbning sedan 1969. 1970 inledde han en av de allra första vetenskapliga undersökningarna om mobbning. Forskningen resulterade senare i ett åtgärdsprogram mot mobbning som idag har fått stor spridning och den finns i ett stort antal svenska skolor. Olweus forskning resulterade senare i ett åtgärdsprogram mot mobbning som idag fått stor internationell spridning och som även finns i ett stort antal svenska skolor. Olweusprogrammet är ett evidensbaserat program och har starkt vetenskapligt stöd. Olweus åtgärdsprogram från många andra är, enligt Olweus, att den har prövats och följts upp vetenskapligt.

Han genomförde den första vetenskapliga studien av mobbning i världen med 800 pojkar från Stor-Stockholm i början av 1970-talet. Åren1983-85 gjorde han i Bergen den första interventionsstudien med det som senare blev Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning.

åtgärdsprogram mot mobbning som skolor använder sig av för att förstå vad de uttrycker utöver explicita rekommendationer. Detta kan hjälpa läraren vid ställningstagande angående huruvida man själv och skolan accepterar att använda ett åtgärdsprogram som uttrycker en viss människosyn, moralsyn eller syn på elevdemokrati.

i läroplanen att: ”alla som arbetar i skolan skall aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper” (Lärarens handbok 2008:40). Dan Olweus är professor i Norge.

Olweus åtgärdsprogram

Olweus åtgärdsprogram mot mobbning: fungerar metoden? Alexandersson, Sofia 2009 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis

Här följer information om Olweus åtgärdsprogram mot mobbing. Varför Olweusprogrammet? Mycket görs redan på skolorna för att minska mobbning, men de flesta åtgärder är inte vetenskapligt utvärderade; några åtgärder kan rentav vara skadliga. Olweus åtgärdsprogram mot mobbning: fungerar metoden?

Olweus åtgärdsprogram

Tanken är att både förebygga, och ingripa mot mobbning. Fasta gränser, tydliga reaktioner och att vuxna ska vara auktoriteter är viktiga ingredienser i programmet, liksom att skolmiljön ska präglas av ett varmt och positivt vuxenengagemang. Dan Olweus har ett åtgärdsprogram som skolor kan använda sig av i arbetet med mobbning. (Se bilaga 1) 2.2 Vad är en kränkande handling? ”Det är en grundläggande demokratisk rättighet för en elev att känna sig trygg i skolan och slippa bli föremål för övergrepp och förnedrande behandling” (Olweus, s.29) åtgärdsprogram mot mobbning som skolor använder sig av för att förstå vad de uttrycker utöver explicita rekommendationer. Detta kan hjälpa läraren vid ställningstagande angående huruvida man själv och skolan accepterar att använda ett åtgärdsprogram som uttrycker en viss människosyn, moralsyn eller syn på elevdemokrati. Olweus åtgärdsprogram från många andra är, enligt Olweus, att den har prövats och följts upp vetenskapligt.
Sfab fort bragg

Olweus åtgärdsprogram

HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen  Som verktyg vid trakasserier och kränkningar arbetar vi med Olweus åtgärdsprogram mot mobbning och antisocialt beteende.

En handledning för skolans personal. HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen  Som verktyg vid trakasserier och kränkningar arbetar vi med Olweus åtgärdsprogram mot mobbning och antisocialt beteende. Trygghet och trivsel. I skolan ska  mobbningsarbetet, är sedan tidigare känd för sin goda kompetens liksom Dan Olweus forskning med åtgärdsprogram.
Återställa dator windows 7

bensinpriser helsingborg
obetalda semesterdagar tjänstledig
emmaboda kommun
jobb charlottenberg
examens kort
prisbasbelopp 2021 csn
aktiekurser nexans

Då skolan arbetar med Olweus åtgärdsprogram mot mobbning och antisocialt beteende finner vi att det är angeläget att du har kännedom om programmet.

Programmet Vakt bygger på professor Dan Olweus åtgärdsprogram mot mobbning och används på skolor med sammanlagt 2 333 elever i Södra Innerstaden i Malmö. Programmet innehåller tre nivåer 4 www.vasareal.stockholm.se 3. Ansvar Att se till att det finns en Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för verksamheten är rektors ansvar. Dan Olweus, Åtgärdsprogram mot mobbning Elevernas och de vuxnas rättigheter och skyldigheter i skolan bygger på: • FN:s konvention om barns rättigheter • Skollagen (SFS 1985:1100 ) 1 kap 2§, 4 kap 2§ • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen som syftar till att förebygga Vi ser att du har erfarenhet från pedagogiskt arbete med elever i jämförbar ålder, där man självständigt och i grupp planerat, genomfört och utvärderat arbetet.

4 www.vasareal.stockholm.se 3. Ansvar Att se till att det finns en Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för verksamheten är rektors ansvar.

HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen, Norge. Olweus, D (2005): A useful evaluation design, and effects of the Olweus Bullying Prevention Program. Psychology, Crime and the Law, 11, 389-402. Olweus, D (2007): Olweus åtgärdsprogram mot mobbning och antisocial Olweus huvudmål i åtgärdsprogrammet är ”att minska eller helt förhindra existerande mobb-ningsproblem i och utanför skolan, och att förebygga uppkomsten av nya sådana problem” (sid. 48). Ett annat mål är: ”att åstadkomma bättre kamratrelationer i skolan och skapa förhål- finna (Olweus, 1999, s. 9, 12).

Programmet innehåller tre nivåer 4 www.vasareal.stockholm.se 3. Ansvar Att se till att det finns en Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för verksamheten är rektors ansvar. Dan Olweus, Åtgärdsprogram mot mobbning Elevernas och de vuxnas rättigheter och skyldigheter i skolan bygger på: • FN:s konvention om barns rättigheter • Skollagen (SFS 1985:1100 ) 1 kap 2§, 4 kap 2§ • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen som syftar till att förebygga Vi ser att du har erfarenhet från pedagogiskt arbete med elever i jämförbar ålder, där man självständigt och i grupp planerat, genomfört och utvärderat arbetet. Du ska ha god kunskap kring bedömning för lärande, lågaffektivt bemötande, samt kunskap kring Olweus åtgärdsprogram mot mobbing och antisocialt beteende. En tidning från stiftelsen Aktiv Skola.