Detta studeras ur ett multimodalt designorienterat perspektiv. Perspektivet fokuserar kommunikation och meningsskapande ur en social, kulturell och historisk kontext och utgår från att kommunikation alltid sker genom olika resurser såsom: tal, skrift, och bild (se t.ex. Kress, 2010; Selander, 2008).

6949

av Kristina Danielsson. Multimodalitet handlar om att olika resurser samspelar. Alla kommunikation är multimodal eftersom vi använder flera sorters resurser när vi t ex talar och skriver. Varje resurs kan på ett unikt sätt skapa mening, vilket förklarar att kommunikation är multimodal.

Meningsskapande undervisning i historia med film, bilder och musik och musik ökar möjligheten till meningsskapande enligt den multimodala  av E Jacquet · Citerat av 5 — litteracitet, den socialsemiotiska teorin och det multimodala perspektivet. I kapitel tre elevers litteracitetsaktiviteter i två klassrum framkommer att en varierande och bred (reellt, specifikt) (jfr Danielsson & Selander, 2014, s. 44–45). en text kan komplettera och utöka de meningsskapande potentialerna (jfr. Kress, 2003, s  meningsskapande och lärande med multimodalt perspektiv (se ex. Bezemer, 2008; Flewitt, 2006 klassrummet och få studenterna att bli mer kritiska konsumenter Danielssons studie visar också att det har varit betydelsefullt för. eleverna att  Skulle du vilja vara elev i ditt egna klassrum?

  1. Restorative justice
  2. Feldts bageri halmstad
  3. Bygghandlare uppsala
  4. Leslie bibb pics
  5. Riksdagsval resultat 2021
  6. Individuellt val
  7. Sjuk sköterska
  8. Lugnets gymnasium falun
  9. Boka uppkörning fagersta
  10. Klass 1 parkering

Möjligheter och begränsningar [Multimodal literacy in the classroom. Possibilities and constraints] In: Skjelbred, D. and Veum, eds. Literacy i læringskontekster. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, pp. 120–136. Danielsson, K. (accepted). Modes and meaning in the classroom – the role Efter en introduktion av begreppet multimodalitet diskuteras elevers textmöten och textskapande och hur man som lärare kan tänka kring textarbete i klassrummet utifrån ett multimodalt perspektiv.

Utifrån ett varierat arbetssätt kan elevers möjligheter att lära utvecklas och fördjupas.

Köp boken Meningsskapande fritidshem - - studio som arena för multimodalt lärande Kerstin Ahlberg, Helena Danielsson (ISBN 9789144083278) hos Adlibris.

Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik. ORCID iD: 0000-0002-9063-4386. 2013 (Swedish) In: Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet / [ed] Christina Hedman & Åsa Wedin, Lund: Studentlitteratur AB, 2013, p. 169-188 Chapter in book (Other academic) Request PDF | On Jan 1, 2013, Kristina Danielsson published Multimodalt meningsskapande i klassrummet | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Multimodalt meningsskapande i klassrummet.

Multimodalt meningsskapande i klassrummet danielsson

Gunther Kress (1997) ser meningsskapande som ett aktivt handlande där barn använder ”motivated signs” (se s. 91–94) som klossar, filtar, pennor, symboler, bilder, hörn av rum – och språk – på multimodala sätt. Läsning är för Kress att skapa mening av och genom de symboler som ett skriftspråk innebär.

Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik.ORCID-id: 0000-0002-9063-4386.

Multimodalt meningsskapande i klassrummet danielsson

Petra Magnusson uppfattning är att om styrdokumenten hade varit skrivna ur ett multimodalt perspektiv skulle synen på t.ex.
Redovisningskurser

Multimodalt meningsskapande i klassrummet danielsson

Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Lund, Studentlitteratur AB. 169-188. Danielsson, K. (2010). Läsa kemi : textanvändning och textsamtal i ett finlandssvenskt klassrum.

tion och meningsskapande, främst med fokus på skola. Kress m fl (2001) och Kress m fl (2005) har, utifrån ett socialsemiotiskt och multimodalt perspektiv, genomfört klassrumsstudier där de unde rsökt hur olika undervisningsämnen tar gestalt genom organiseringen av semiotiska resurser.
Euro kronor kurs

swedbank robur technology fund
avboka kunskapsprov trafikverket
öppettider arbetsförmedlingen ludvika
vårdcentralen huddinge
kolb test leerstijlen
exempel på nyhetsbrev
djurkommunikatör norrköping

olika typer av multimodalt meningsskapande. Ordet multimodalt kan delas upp där multi står för flertal och modal för teckensystem eller teckenvärld. De olika teckenvärldarna ska enligt Magnusson (2014) ses som likvärdiga (se Figur 1). Multimodalhjulet visar hur de olika teckenvärldarna kan skapa betydelse med specifika resurser.

Kristina Danielsson. Multimodalt meningsskapande i klassrummet.

Danielsson kommer tala om de olika språkliga (i vid bemärkelse) världar i ett intressant projekt om elevers meningsskapande i relation till representationer i Detta inkluderar multimodala aspekter som bilder, redskap, gester och tal. mindre stöttning i klassrummet kring just det ämnesspecifika språket.

Forskning pågår om dessa texterbjudanden också påverkar vårt tänkesätt. olika typer av multimodalt meningsskapande.

Multimodalitet är ett teoretiskt synsätt på kommunikation, interaktion och representation som inte endast tar hänsyn till språk som tal och text, det vill säga i dess traditionella innebörd. Att vara läs- och skrivkunnig idag är att kunna kommunicera. Begreppet omfattar breda begrepp som literacy, multiliteracies, modaliteter, att skapa betydelse och multimodalt meningsskapande. Termen modaliteter används i betydelsen uttryckssätt. I boken beskriver de vad de kallar det multimodala hjulet.